وقتی همه در خبابان هستیم برای چهارشنبه سوری فریاد کنیم بیداد ستم گران حاکم را

بامید دیدار در شب چهارشنبه سوری در خیابانهای شهرهای ایران مخصوصا  لر نشین

چهارشنبه سوری برپا هم سرزمینی فرصتی بهتراز این برایمان نیست و نخواهد بود .

چهارشنبه سوری تنها بهانه ای است که قوای سرکوب توان برخورد با همه مردم را ندارند .

« ادبیات مسئولان در بروز شدت عمل علیه کسانی که آسایش مردم را در جشنهای چهارشنبه‌ سوری پایان‌ سال مختل می‌کنند، ‏نمونه‌ای از این تصور نادرست است که گویی این مراسم درونی شده از سوی مردم نیست».

باید گفت همین اعتراف‌ها هم تلاش شکست‌خورده‌ای است برای آن که صورت‌مسأله اصلی جامعه ایران را تحریف کند و آن را از رویارویی مردمی که از هر بهانه‌ای در جهت نشان‌دادن خشم و کین خود از این رژیم استفاده می‌کنند را به مقاومت فرهنگی با اندیشهٔ ارتجاعی رژیم تنزل دهد.

در حالی که اگر پای عطش سوزان مردم به آزادی، در میان نبود، رژیم آن قدر احمق نیست که مثلاً به مخالفت با سنت چهارشنبه‌ سوری برخیزد.

در سالهای گذشته هم تلاشهای مذبوحانه‌ای به‌عمل می‌آورد که آتش‌بازیها را در پارکها و اماکن کنترل شده برگزار کند و یا آن را به طرف سنتهای متروک و بی‌خطر مثل قاشق‌زنی و غیره سوق بدهد.

 

ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر 

www.lorabad.com