موشک‌پرانی در بغداد
تحریم های بیشتر و ایران هراسی در منطقه و جهان بقیمت فقر و فلاکت بیشتر مردم ستمدیده بالاخص مردم ستمدیده مردم در سرزمینهای لرنشین .
دولت تازه تاسیس عراق بسرعت خود را به ترکیه و عربستان نزدیک می کند و درعین حال مناسبات خود را با قطر و امارات متحده نیز تقویت کرده است. و این یعنی نفت و گاز و برق و بازگشت کامل به دنیا عرب. این در حالی است که همین دولت گام های بلندی در جهت همکاری های استراتژیک با مصر برداشته و هفته گذشته یک هیات دولتی مرکب از وزرای عراق راهی مصر شد.  این روند به معنای دور شدن از ایران است. روندی که ماجراجوئی گروه های نظامی وابسته به سپاه قدس آن را سرعت می بخشد. حتی اگر این گروه ها در ماجراجوئی ها و از جمله موشک و راکت پرانی یکشنبه شب به منطقه سبز بغداد در آن دست نداشته باشند، گروه های بی نام و نشان دیگری عمل می کنند و بنام گروه های وابسته به ایران آن را تبلیغ. در گروه حشدالشعبی که نزدیک ترین مناسبات نظامی و مالی را با سپاه قدس دارد تاکنون شماری باتهام رابطه های مشکوک (بخوانید با اسرائیل و امریکا) دستگیر شده اند که حتی شامل حال برخی فرماندهان آن نیز می شود. بعید نیست که در حوادثی نظیر موشک پرانی به سمت منطقه سبز و سفارت امریکا در بغداد افراد دیگری مانند آنها که دستگیر شده اند نقش داشته باشند. موشک و راکت پرانی اخیر به منطقه سبز بغداد باعث کشته شدن مردم عادی و برانگیخته شدن باز هم بیشتر خشم مردم علیه ناامنی شده است. برای این ناامنی انگشت اتهام به سوی همان گروه هایی دراز است که وابستگی آنها به ایران قابل انکار نیست. ظاهرا از جمله نتایج ترور قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس همین بی نظمی و آتش به اختیاری شبه نظامیانی است که متهم به این حوادث اند. حوادثی نظیر موشک پرانی به منطقه سبز و به سفارت امریکا در بغداد، نتیجه دیگری هم دارد و آن تقویت عواقب وخامتر بار تحریم بیشتر علیه ایران است هر آنچه در عراق روی میدهد مستقیما متوجه ایران و تقویت کننده آن هراسی است که امریکا اروپا را از آن می ترساند و می کوشد برجام را زیر سایه این هراس ببرد. هراس از حضور نظامی ایران با حاکمیت مافیایی به رهبری یک انسان بی ملاحظه به نام علی خامنه ای که تا قبل از رسیدن به رهبری یک کشور بزرگ به نام ایران روضه خوانی بیش نبوده ، در منطقه و توان موشکی آن رژیم مافیایی است .