مطلب زیر برگرفته از وبلاگ جوانی (Miles Levin) که سرطان داشت و فوت کرد. )

زندگی مثل بازی گلف (بازی هفت سنگ خودمان )می مونه. ابتدا یک کسیه پر از توپ (یارهای زیاد و امتیاز زیادی برای انداختن توپ بطرف هفت سنگ )دارید، چون زیاد داری مدام دست داخل کیسه می کنی (یاران در هفت سنگ پشت سر هم امتیازها را استفاده میکنند)و بی مهابا و بی دقت پرتاب می کنید، ولی زمانی می بینی یکی دوتا دیگر ته کیسه نیست، آنوقت هر توپ برای تو کلی معنا دارد و میخوای این فرصتهای آخر رو استفاده کنید و با دقت به هدف بزنید که شاید دیگه دیر باشه.

می خوام گله کنم، ولی فکر می کنم که چقدر وضعیتم بدتر بود اگر در یک کشور آفریقایی یا جهان سوم بودم؛ یا بیماریم تشخیص داده نمیشد یا حتی هزینه معالجه ام رو نداشتم، مرگ آسونی هم نداشتم. همیشه بدتر از بد هم وجود داره.

از مرگ نمیترسم، فقط آمادگیش را ندارم.

من یاد گرفتم که ما بزرگ میشیم تا ورقهایی که بهمون میدن را بازی کنیم.

علاج عشق، بیشتر عشق ورزیدن است. (مادر پسر سرطانی)

 

دوست داری بعد از مرگت مردم در مورد تو چه فکری بکنند وقتی که اسمت رو میشنوند؟  جواب: کسی که چراغ برای تاریک ترین سفرشون نگه داشت.

من با آنچه می گویی مخالفم، اما تا پای جان ایستاده ام تا تو بتوانی آزادانه حرفت را بزنی (وبلاگ سنگ نبشته های یک زائر)

—————————————————————————————————————

هر از گاهی توقف در ایستگاه بین راه فرصت خوبی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راه در پیش رو . گاهی برای رسیدن باید نرفت (ناشناس)

—————————————————————————————————————

در زندگي مهم اين نيست که چند بار زمين مي خوريم، مهم اين است که چند بار بلند مي شويم.

—————————————————————————————————————-

من منکر چیزی نیستم ولی در انتخاب هر چیز دقت میکنم (ناشناس)

—————————————————————————————————————–

صلح فقط نبودن جنگ نیست، بلکه بودن عدالت، قانون و نظم است. (انیشتین)

—————————————————————————————————————–

مغروریم که انسانیم و تفاوتمان با حیوانات در عقل و زبان است ولی آنجا که باید از این دو استفاده کنیم مثل حیوان رفتار میکنیم.

————————————————————————————–

چرا در گفتن «دوستت دارم» اینقدر خسیس هستیم؟

—————————————————————–

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن   که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست (حافظ)

www.lorabad.com