شهريور 1388,ساعت 04:23:07
 

مطلب ارسالی از یاران جنبش رهایی بخش لرستان است و قضاوت را

به عهده فرزندان سرزمینهای لر نشین می گذاریم 

 

بعضیها دراز کشیده و مدتهاست مرده اند

یعنی به رحمت خدا رفته اند


ولی هنوز فکر می کنند خوابیده اند


و روزی بیدار خواهند شد

 

 

 

بعضی ها راحت خوابیده اند

 

 

 

و خواب میبینند که ایستاده اند

 

 

 

و تبلیغ می کنند که باید ایستاد

 

 

 

بعضی ها چمباتمه زده و چرت می زنند

 

 

 

و گاهی دلشان می خواهد بخوابند و گاهی بایستند

 

 

 

بعضی ها چهار زانو و بعضی ها دو زانو نشسته اند

 

 

 

و دارند فکر می کنند که بایستند یا نایستند

 

 

 

بعضی ها نه ایستاده اند و نه نشسته اند

 

 

 

ولی نمیدانند کجا بایستند

 

 

 

بعضی ها ایستاده اند

 

 

 

و می دانند کجا ایستاده اند

 

 

 

بعضیها ایستاده اند و نمی دانند کجا ایستاده اند

 

 

 

بعضی ها کنار بعضی ها ایستاده اند

 

 

 

و فکر می کنند آن بعضی ها می دانند کجا ایستاده اند

 

 

 

 ولی مضحک این است که گاهی آن بعضی ها نمی دانند کجا ایستاده اند

 

 

 

بعضی ها حتی نایستاده اند بلکه ایستانده شده اند

 

 

 

ولی فکر می کنند ایستاده اند

 

 

 

واز بعضی ها که خودشان هم نمی دانند کجا ایستاده اند

 

 

 

سئوال می کنند که کجا ایستاده اند

 

 

 

و در این میان

 

 

 

در میان موسوی و کروبی، و احمدی نژاد و خامنه ای

 

 

 

ومردم ایران و اپوزیسیون خارج کشور و آلترناتیو انقلابی

 

 

 

 پیدا کنید هندوانه فروش را

 

 اسماعیل یغمایی

 

 

 

چهارم سپتامبر دو هزار و نه میلادی


تاريخ بروز رساني ( 15 شهريور 1388,ساعت 13:33:44 )