به دنبال ایجاد کدام تغییر هستیم؟

یاران گرامی جنبش رهائی بخش لرستان لطفا مطلب زیر را با دقت مطالعه کنیم وبکار بگیریم

این احساس را نداشته باشید که شما باید تغییری بزرگ و گسترده را فورا ایجاد کنید؛ می توانید کار را با ایجاد تغییرات کوچک در همان جایی که هم اکنون قرار دارید آغاز کنید.

 

 • حلقه‌ی نفوذ خود را در جامعه‌ی پیرامونتان پیدا کنید.

 •  این امر به شما کمک می کند تا موضع برداشتن اولین گام‌ها به سوی تغییر را پیدا کنید.

 • هدف شما چیست؟ اطمینان حاصل کنید که این هدف با شاخص‌های روشن و برنامه‌ی 

 • زمان بندی قابل دسترسی است.

 •  سپس گام‌های کوچکی را که به شما برای رسیدن به آن هدف یاری می رسانند مشخص کنید.

 • موفقیت چه شکل و شمایلی دارد؟

 • اطمینان حاصل کنید که می توانید به روشنی و به اختصار 

 • چشم انداز خود را برای تغییر توضیح دهید به گونه‌ای که به سرعت قابل انتقال به مردم باشد.

 • مقدار زیادی انرژی صرف قانع کردن مردم برای حمایت از خود نکنید؛ فقط از 

 • مردم بخواهید به شما بپیوندند و اگر نمی خواهند،

 •  بگذارید بروند و افرادی را جذب کنید که به کمک علاقه مند هستند. بقیه خواهند آمد!

 • بیانیه‌ی کوتاهی در مورد بینش و چشم انداز خود بنویسید، آن را به دوستانتان بدهید، و بازخورد آنها را بگیرید.

 • جنبش رهایی بخش لر www.lorabad.com