بدینوسیله و از طریق سایت مختص به نیروهایشان در جنبش رهائی بخش لر ، که قطعا در راستای راستی آزمائی  میباشد ، خود را مسئول به انتشار هر چه بیشتر مواردی از این قبیل مانند این مورد ، که با زحمت یاران این جنبش با مرتبطین خود در سیستان و بلوچستان و آذربایجان که یکی از یاران خود را به نام جاوید دهقان ( در پایان آمده است ) با اعدام توسط رژیم جنایتکار و مافیای حاکم به جرم بیرحمانه و ضد انسانی به نام « محاربه » این اطلاعات را به دست آورده اند و در زیر میآید ، پیوسته مسئول دانسته و میداند .

 برای برملا شدن هر چه بیشتر توطئه های پشت پرده  رژیم جنایتکا ملاها وپاسداران  حاکم بر ملتهای تحت ستم وعلیه انسانهای بی گناه و بی دفاعی که روزانه در زندانها و میادین عمومی  خرم آباد، شهر کرد ، اهواز ، زاهدان ، بروجرد ، تبریز و تهران و تمام نقاط دیگر که  با جرثقال بالای دار فرستاده میشوند و در کمال وقاحت وبی شرمی جرمشان را همین توطئه های خود  ساخته رژیم مافیای جمهوری اسلامی اعلام میکنند و میدانند.

با هم  متن اطلاعیه فرزندان دلیر بلوچ  را میخوانیم . « رژیم سرکوبگر آخوندیسم جهت سرکوب مبارزات و رشد بیداری در بین مردم به دسیسه هافراوانی دست می زند  یکی از دسیسه های رژیم بنا بر اینکه مردم ما مذهبی و مسلمان هستند توسل به مذهب و دین می باشد و با این شیوه چهره مبارزات را ضد دینی و ضد مذهبی معرفی می نماید و می کوشد مبارزان را عوامل بیگانگان معرفی نماید تا مردم مسلمان بلوچ ، آذری ، کرد ،عرب و ترکمن از مبارزان متنفر شده و حس بیداری و آزادیخواهی و حقوق طلبی در مردم خفه گردد در همین راستا هنگامیکه مردم آذری به مبارزه بر خواستند و این حرکت رو به گسترش بود رژیم با بی دین خواندن محرکان و اتهام وابستگی به بیگانگان و تجزیه طلبی می خواست  به گمان خود جلوی مبارزات را بگیرد خوشبختانه اطلاعات موثقی  از طرح رژیم برای از بین بردن روح آزادگی و آزادیخواهی به دست برادران آذری افتاده که پرده از هویت ضد دینی و ضد مردمی رژیم برمی دارد و ما هم این اطلاعات  را جهت بیشتر آگاه شدن مردم از دسیسه های رژیم نشر داده ایم .

جنبش رهائی بخش لر ، از تمام انسانهای آگاه ومبارز میخواهد در راستای هر چه بیشتر افشاء شدن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی با تمام توان بکوشند ، همگی انسانهای باشرف و انسان دوست باید خود را مسئول دانسته و از هر طریق ممکن اطلاعات و اسناد مربوط به دژخیم گریها و خیمه شب بازیهای مکارانه این رژیم حاکم بر جان و مال وناموس خلقهای تحت ستم ، به نیروهای پیشتاز و مبارز یاری رسانند . جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 خود را موظف و مسئول به انتشار هر چه بیشتر اینگونه اسناد برای برملا شدن توطئه های پشت پرده بر علیه انسانهای بی گناه و بی دفاعی که روزانه در زندانها و میادین عمومی  خرمآباد، شهر کرد ، اهواز ، زاهدان ، بروجرد ، تبریز و تهران و تمام نقاط دیگر که  بالای دار فرستاده میشوند و در کمال وقاحت و بی شرمی جرمشان را همین توطئه های خود  ساخته میدانند.دست تمام مبارزان راه رهائی و پیشگامان گرفتن حق تعین سرنوشت را صمیمانه میفشاریم .

جنبش رهایی بخش لر  www.lorabad.com 

 

««««««««««««قوه قضائیه ایران تائید کرده جاوید دهقان، زندانی بلوچ امروز شنبه ۱۱ بهمن اعدام شده است.

جاوید دهقان ۳۱ ساله در ماه مه سال ۲۰۱۷ به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شده بود.

روز قبل از اعدام ، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقام‌های ایرانی خواسته بود تا اعدام جاوید دهقان را متوقف کنند.

دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که حکم اعدام بامداد امروز در محوطه زندان زاهدان به اجرا در آمده است.»»»»»»»»»»»»»»