نوروزتان پیروز 🌷 به بهانه فرا رسیدن سال نو و نوروز ماندگار ، پندی را از صفحه اینستوگرام جناب آقای یدی جدیدی لرستانی به اشتراک میگذاریم تا به این بهانه قدر بگذاریم داشته های گرانقدرمان را.

کپی برداری برجستگان معاصر قرنهای اخیر از ملل سرکوب شده تاریخ ؛ نمونه،  «رهبرمائو تسه تونگ»تعریفی دارد از سلاح بعنوان دفاع ! که دقیقا در فرهنگ کهن لر بختیاری در شعرها و ترانه هایشان بازتاب دارد ، آنجا که میگوید ؛ «تنهامذاکره بر سرسلاح رانمیپذیرم»

يرواند ابراهيميان در ستم تاریخی بر مناطق مختلف ایران قبل از حمله همراه با کشتار به عشایرو روستاییان در این مورد مى‌نويسد: "...هرچند شمار اندكى از مردم شناسان مدعى‌اند كه در سراسر تاريخ ايران روستا‌‌ها و شهرها وابستگى زيادى به هم داشته‌اند، بسيارى از مورخان و سياحان معتقد بوده‌اند كه تا زمان رشد تجارت و بازرگانى در نيمه دوم سده نوزدهم، اكثربخشها/ روستاها / مناطق و قبايل تقريبا ً مستقل، عملا ً خودكفا و از لحاظ سیاسی اقتصادى خود مختار و اغلب خود گردان بوده‌اند

(دقیقا مانند ایالات کنونی کشورهای مدرن که دولتهای منتخب مردم در قرن 21 حامی و مشوق آن هستند)

.

در یک شعر کهن بختیاری که اخیرا شهرام ناظری هم آن را دوباره خوانی کرده اینگونه آمده است ؛میگن اسبت رفیق روز جنگه
//مو میگویم از او بهتر تفنگه//
سوار بی تفنگ قدرت نداره !!!!
یدی جدیدی لرستانی
فعال حقوق بشر

www.lorabad.com