«درس‌هایی کمر شکن از انقلاب بهمن ۱۳۵۷» تحریر و نگارش مطلب سال۲۰۱۰ میلادی و تجدید چاپ سال ۲۰۱۵ میلادی.
با توجه به واقعيتهاي عيني و گریز ناپذیر کنونی و ذهنيت بدون دگرگونی بخش عظیمی از نيروهاي مختلف عرصه سياسي و بالاخص مردم شریف و بی گناه ایران که همواره تحت حاکمیت استبداد بوده و هستند ، با وجود داشتن یک تجربه تلخ از عمر رژيم سیاسی،نظامی و مافیای حاكم کنونی، آيا كشورهاي قدرتمند در صحنه بين المللي , از آنان كه يد طولائي در استعمار و بهره كشي از كشورهاي ضعيف داشته و دارند تا آنانكه اخيرا به فكر اين موضوع يعني پيدا كردن مستعمره افتاده اند. فرق نميكند ريز و درشتشان و از هر رنگ ولباسي (از آنان که در بوجود آمدن جنگ شیعه و سنی که به دلائل و زنگ خطر شروع این جنگ را نگارنده با فاکتهای مشخص قبلا به صدا در آورده بودم ، اما؛ متاسفانه منافع مختلف سیاسی و اقتصادی نگذاشته و نمیگذارد بشنوند و باید مجددا تکرار کرد و گفت ،کو گوش شنوا !!)

فعال حقوق بشر و فعال سیاسی در تبعید «یدی جدیدی لرستانی»


سئوال نگارنده بعنوان یک فعال حقوق بشر و آگاه به حقوق بین الملل اين است كه ؛

در چه مقطعي و چگونه و به چه طريقي ’’ رعايت كردن حق و حقوق معقول و منطقي مردم ودر يك كلام حقوق انساني مردم ايران , كه البته مهمترين و اساسي ترين اين حقوق در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است را به صورت قوائد الزام آور حقوقي خواهند پذيرفت و ضمن رعايت و احترام به اين حقوق انساني , روزي بر آن گردن خواهند نهاد؟
ادامه مطلب ؛
شرح مفقود شدن خمینی در 12بهمن ،حد فاصل بهشت زهرا و مدرسه علوی از زبان ژنرال چهار ستاره ناتو«هایزر»….
ادامه مطلب در لینک زیر؛

https://farsi.fffi.se/%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%b4%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8/

ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر جهت درج در سایت WWW.LORABAD.COM