جنبش رهائی بخش لر تنهاترین خواستی که  برای فرزندان لر،مطالبه میکند، رعایت

اعلامیه جهانی حقوق بشر برای آبادی و شکوفایی درتمام سرزمینهای ایران کثیرالمله را که در کنار چاهای نفت در فقر و تنگدستی زندگی میکنند را میخواهد و از این طریق اعلام میکنیم ؛

این جمع فعالان و کوشندگان که تنها بخش کوچکی از فرزندان دلیر لر هستند و از ابتدای این فصل نوین فعالیت این جنبش،بطور قطع تمام شایعه تجزیه طلبی را در مورد  خود و تمام یارانی که از طریق این سایت مشخصا به اطلاع میرسد را قویا محکوم مینمائیم .

در ادامه مطلب شما عزیزان بازدیدکننده از سایت جنبش رهایی بخش لر 

اعلامیه جهانی حقوق بشر را میتوانید در لینک زیر بازدید کنید.

امیدورام عزیزان و یاران جنش رهایی بخش لر تقاضا داریم که لینک زیر را که به زیبایی اعلامیه جهانی حقوق بشر را توضیح داده است را ببینید و همواره بر آموختن مجدد دیگر یاران و همتباران بکوشیم .

امید است که همواره دیگر یاران را نیز سفارش به آموختن این حقوق پایه ای کنید . با سپاس بیکران از یاران جنبش رهایی بخش لر که زحمت ارسال این ویدئو کلیپ را جهت درج در سایت این جنش کرده اند . 

 www.lorabad.com 

  با امید و اطمینان در سرنگونی تام و تمام مافیای سیاسی نظامی

جمهوری اسلامی در ایران

یوتیوب

 

 https://www.youtube.com/watch?v=whgqgyZUdkY